Äppelsorter - Framtidens Frukt
Äppelsorter

Äppelsorter

Varför behöver ekologiska odlare utveckla nya äppelsorter?

Kraven på äppelsorter för ekologisk odling är ännu högre än för sorter som används i konventionell odling.

De flesta sorter som odlas konventionellt får ofta stora angrepp av svampsjukdomar både i fält och efter lagring när de odlas ekologiskt. Några sorter fungerar dock bra även vid ekologisk odling och det är sorter som har god motståndskraft mot olika svampsjukdomar som till exempel skorv. Men även vid användning av dessa sorter är det viktigt att förebygga angrepp av olika svampsjukdomar med växtskyddsåtgärder så långt som möjligt.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Balsgård pågår kontinuerligt försök där selektioner från det svenska växtförädlingsprogrammet och nya utländska sorter testas för lämplighet att odlas i svenskt klimat.

Sorter som är lämpliga för ekologisk odling

Den sort som hittills visat sig fungera allra bäst i svensk ekologisk äppelodling är Aroma med dess olika färgvarianter, till exempel Amorosa som är mer rödfärgad än ursprungssorten. Aroma är en höstsort som normalt plockas i mitten–slutet av september och kan lagras till december–januari i vanlig kyl. Aroma och Amorosa odlas bäst i zon 1–4.

En ny svensk sort som verkar särskilt lovande för ekologisk odling är Folke, som mognar i början–mitten av oktober, är ätmogen efter ca 1–2 månaders lagring, och kan lagras åtminstone till april i vanlig kyl. Äpplet är relativt stort, aromatiskt och krispigt.  Folke är en så kallad triploid och en starkväxande sort som odlas bäst i zon 1-3 (4).

Discovery är en tidig höstsort som mognar i slutet av augusti. Sorten kan få kala grenpartier och har ibland något låg avkastning. Discovery har mycket aromatiska äpplen men tyvärr kort lagringstid, ofta inte längre än till november. Discovery odlas bäst i zon 1–3 (4) och är ett relativt svagväxande träd.

Exempel på andra sorter som planterats i större omfattning i ekologiska odlingar är Frida, Holsteiner Cox, Katja, Pirouette, Rubinola, Santana och Topaz.
Santana och Topas är inte längre motståndskraftiga mot skorv och kan därför inte rekommenderas för ekologisk odling. Framtiden får utvisa vilka befintliga och nya sorter som är bäst lämpade beroende på lokala förhållanden, odlingssystem och användningsområden.

Scroll to Top