Aroma äppelsort - framtidens frukt

’Aroma’

’Aroma’ kommer från en korsning mellan äppelsorterna ’Ingrid Marie’ och ’Filippa’. Korsningen utförd 1947 på Alnarp varefter fröet såddes ut på Balsgård. Registrerad och marknadsförd 1973. Är idag den näst största kommersiella sorten i odling i Sverige.
Sorten har gett upphov till flera mer eller mindre röda färgvarianter som är allmänt förekommande i odling t.ex. ’Amorosa’.

Plockas i mitten – slutet av september
Fruktstorleken är medel till stor, ojämn fruktstorlek på träden
Lämplig för ekologisk odling. Kan lagras 2–3 månader.
Kan odlas i zon 1-3.

Trädegenskaper

Blommar medelsent.
Växer medelstarkt med utbredd krona.
Har normal avkastning.
Bär årsvist, frukten blåser lätt ned vid kraftig blåst, kan behöva plockas i omgångar.
Har god motståndskraft mot skorv, mjöldagg och fruktträdskräfta. Känslig för lagringssjukdomar.

Fruktegenskaper

Något över medelstor rund jämn frukt, gröngul grundfärg med lysande röd täckfärg.
Fruktköttet är gulvitt, fast, sötsyrligt med arom påminnande om ’Filippa’.
Kan lagras till december i bra kyllager eller till mars i ULO-lager.