Vi värnar om den ekologiska fruktodlingen

Om oss

Om Framtidens frukt

  • Framtidens frukt ska öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter.
  • Vi anordnar gårdsbesök och aktiviteter i butiker för att ge nyfikna och medvetna konsumenter möjlighet att möta en ekologisk fruktodlare.
  • Vi visar hur man bedriver ekologisk fruktodling och berättar om de ekologiska principerna.
  • Vi driver också ett utvecklingsprojekt för nya äppelsorter där barn tillsammans med sina familjer erbjuds att bli Äppelutvecklare genom att plantera en kärna eller en fröplanta och följa den till fruktbärande träd.
  • Vårt mål är att att öka förståelsen för den ekologiska fruktens mervärden, och visa hur Sverige kan minska sin import av ekologisk frukt.
  • Projektet drivs av odlaren Marcus Callenbring och växtutvecklaren Kimmo Rumpunen och Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen.
  • Projektet Framtidens frukt är tvåårigt och finansieras av medel från Jordbruksverket.