Kontakt

 

Marcus Callenbring
Stora Juleboda, Maglehem, marcus@storajuleboda.se, 070-817 71 24

Kimmo Rumpunen
SLU Balsgård, kimmo.rumpunen@slu.se, 070-957 68 68

Charlotte Sommarin
Föreningen Sörmlandsäpplen, charlotte.sommarin@gmail.com, 070-787 78 71