Utveckling av framtidens äppelsorter genom kontrollerade korsningar - Framtidens Frukt

Växtförädling – Utveckling av framtidens äppelsorter genom kontrollerade korsningar

Se filmen om hur man tar fram nya äppelsorter genom kontrollerade korsningar

Kimmo Rumpunen är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och arbetar på SLUs egendom Balsgård utanför Kristianstad. På Balsgård har de sedan 1940-talet arbetat med att utveckla nya äppelsorter för odling i Sverige.

SLU har flera olika mål med sitt växtförädlingsarbete. Det första handlar bland annat om att ta fram nya bättre dessertäppelsorter, den typ av äpplen som vi konsumerar året om. Det andra är ett nytt växtförädlingsprogram för att utveckla nya cideräppelsorter. I den här filmen får du se hur man gör för att utveckla nya äppelsorter genom kontrollerade korsningar.

Varför behöver vi utveckla nya äppelsorter?

Ekologisk odling kräver sorter som är särskilt motståndskraftiga och anpassade till de förhållanden som finns där frukten ska odlas. Utvecklingen behövs eftersom dagens sorter inte fungerar tillräckligt bra i våra ekologiska odlingssystem.

Hur skapas nya sorter?

Sortutveckling av äpple kräver mycket tid. Allt utgår från ett litet frö som så småningom utvecklas till en fröplanta, som efter 5–9 år börjar blomma och sätta frukt. När vi väl kommit så långt kan vi bedöma fruktens egenskaper, som smak och hållbarhet. Då väljer vi ut några riktigt bra äppelträd, förökar dem och provar hur stor skörd de kan ge i olika delar av landet.

Vilka väljs ut?

Bara 1 av cirka 10 000 frön från korsningar mellan utvalda äppelsorter får tillräckligt bra egenskaper för att kunna bli en ny bra sort! Vi måste därför lägga mycket tid och energi på att sköta om och utvärdera alla fröplantor.

Vad gör en Äppelutvecklare?

Som en av våra utvalda Äppelutvecklare bidrar du genom att så frön, sköta om fröplantor och följa äppelträdens utveckling tills de bär frukt.  Tillsammans skapar vi framtidens ekologiska äppelsorter och kan påverka deras smak, arom och härdighet.

Vill du bli en Äppelutvecklare? » Anmäl dig här

 

Läs mer om växtförädling av äpple här:
Fakta Växtförädling av äpple