Folke äppelsort Framtidens frukt

FOLKE ™ (SLUBGD1016)

FOLKE kommer från en korsning mellan äppelsorterna ’Aroma’ och en amerikansk nummersort PRI 1858/102 med motståndskraft mot skorv. Korsningen utförd 1988 vid SLU Balsgård. Registrerad och marknadsförd 2014 med sortbeteckningen ’SLUBGD1016’. Triploid sort.

Plockas i början till mitten av oktober.
Frukten är stor till mycket stor.
Lämplig för ekologisk odling. Kan lagras 5–7 månader.
Kan odlas i zon 1-4.

Trädegenskaper

Blommar medeltidigt.
Starkväxande.
Har hög avkastning.
Bär årsvist, behöver normalt inte gallras.
Har god motståndskraft mot skorv, mjöldagg, fruktträdskräfta, päronpest och lagringssjukdomar.

Fruktegenskaper

Stor till mycket stor plattrund frukt, gulgrön med orangeröd-röd täckfärg över en stor del av frukten.
Fruktköttet är vitt, fast, saftigt och krispigt, övervägande syrlig men god och aromatisk efter lagring. Fruktköttet brunfärgas långsamt.
Kan lagras till april i ordinärt kyllager eller längre i ULO-lager.