Rubinstep Pirouette äppelsort framtidens frukt

’Rubinstep’ ( PIROUETTE ™)

’Rubinstep’ ( PIROUETTE )  kommer från en korsning mellan äppelsorterna ’Cliva’ och ’Rubin’. Korsningen utförd vid Holovousy, Czech Republic och ansökan om växtförädlarrätt lämnades in 1999. Skyddad för växtförädlarrätt i Europa till 2035 av Holovousy i samarbete med NV Johan Nicolai. Marknadsförd som PIROUETTE .

Plockas i slutet september till oktober.
Fruktstorleken är förhållandevis stor.
Lämplig för ekologisk odling. Kan lagras 4–5 månader.
Värmekrävande för optimal utveckling.
Kan åtminstone odlas zon 1-2.

Trädegenskaper

Blommar medelsent, ungefär samtidigt med ’Aroma’.
Växer med stark apikal dominans och grova grenar, och sätter frukt även i spetsarna på långskott.
Har medelhög avkastning.
Bär årsvist, behöver normalt inte gallras.
Har god motståndskraft mot skorv, mjöldagg, fruktträdskräfta och lagringssjukdomar.

Fruktegenskaper

Skalet är medeltjockt med orangeröd-mörkröd täckfärg över en stor del av frukten.
Fruktköttet är gulaktigt, fast, saftigt och krispigt med bra balans mellan socker och syra samt mycket fin arom.
Kan lagras till mars i ordinärt kyllager eller längre i ULO-lager.