Tuna gård - Elisabeth Andersson

Tuna


På Fogdö någon mil nordväst om Strängnäs driver Elisabeth Andersson ekologisk äppelodling på gården Tuna. Första träden planterades 2018 – idag har hon cirka 700 träd och omkring 30 sorter.

– Gården är en släktgård och vi är femte generationen som verkar här, jag flyttade hit för 30 år sedan. Vi tog över lantbruket så småningom och idag har vi äpplen på 0,7 hektar, odlingen är EU-ekologisk.

Vi har vanliga äppelsorter men också en hel del egenympade äppelsorter som bland annat kommer från genbanken på Julita, berättar Elisabeth Andersson.

Mathantverk och egenodlat

Hon har en ingenjörsutbildning i botten, arbetade tidigare som projektledare inom bygg, men ändrade inriktning i livet, började ägna sig åt mathantverk i stället och utbildade sig på Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk.

– Jag har alltid odlat och tagit till vara frukt och bär, jag startade eget under namnet Bettans Gröna Hörn 2015, där jag förädlar, främst egenodlade bär och frukter till smakrikt mathantverk.

Äppelmust, saft, marmelad, chutney, torkade frukter och bär med mera. Jag gick med i föreningen Sörmlandsäpplen 2015 och började gå utbildningar i äppelproduktion, bland annat för Kirsten Jensen, rådgivare för ekologiska odlare i Östergötland.

Musteri och egen produktion

2018 investerade Elisabeth Andersson i ett musteri tillsammans med en kollega och Sörmlands Musteri AB bildades. Idag mustas äpplen både för egen produktion och till kunder som vill ta tillvara sin egen frukt. Produkterna säljs i den lokala livsmedelsbutiken, gårdsbutiker och via Reko-ringar i närområdet.

– Vi behöver ha många fler fruktodlare i Sverige, suget efter närproducerat är stort och det finns en lucka att fylla. På våra reko-utlämningar märker vi att intresset ökar hela tiden. Vi pratar med kunden, det är direktförsäljning och vi berättar var maten kommer ifrån.

Stort behov av mer kunskap idag

– Det finns ett stort behov av kunskap, många kunder är idag uppväxta i storstäder och den naturliga kontakten till matproducenter har försvunnit. Vi som odlar och producerar har en viktig uppgift att utbilda så att så många som möjligt förstår vad som ligger bakom närproducerade kvalitetsprodukter från Sverige.

För Elisabeth Andersson är inte drivkraften att bara få fram fin bordsfrukt utan också skaffa sig kunskap om äpplenas olika egenskaper och hitta olika sorter som lämpar sig för olika produkter.

– Jag vill främst producera mathantverk, det är inte stora skördar av få sorter utan mångfalden som är mest intressant. Min man och jag är fortfarande nybörjare, vi lär oss väldigt mycket och det finns stor kunskap inom föreningen Sörmlandsäpplen som vi idag arbetar aktivt med.

Poängen är att dela erfarenheter med andra odlare för att hjälpas åt och bredda kunskaperna om äppelodling. Sörmland är ett nyväckt äppellandskap, frukt kan vara ett intressant alternativ till spannmålsodling.

Klassiska och ovanliga sorter på gården Tuna

I odlingen växer klassiska sorter som Filippa, Gravensteiner, Ingrid Marie och Sörmlands landskapsäpple Åkerö. Det växer också mer ovanliga som Hedenlunda, Maglemer, Oranie, Ökna vita Vintergylling med flera. En del gamla träd som planterades vid 1900-talets början finns på gården sedan tidigare och är i varierande skick. Här växer också körsbär, plommon och päron samt olika sorters bärbuskar.

– En svårighet med små odlingar är de kostnader som uppkommer då man ska anlägga en fruktodling, kostnaden per hektar blir ganska hög i jämförelse med stora odlingar.

Vi har eventuellt planer på att plantera fler träd, själva gården har cirka 25 hektar odlad mark och en viss utökning av äppelodlingen är möjlig. En annan utmaning som ny odlare är att lära sig att beskära träden – det är svårt att göra rätt i början och beskärning i en intensivodling är inte detsamma som för kronträd.

Mer än bara äppelodling

– Det roligaste med att arbeta med äpplen är att det är spännande att lära sig något nytt. Att hitta nya äpplesorter, provsmaka, ympa, ta reda på vilka sorter som klarar mikroklimatet på Fogdön. Olika sätt att använda frukten, att få tänka till och utveckla nya produkter. Vi är fortfarande i uppbyggnadsskedet och det är utmanande och utvecklande.

Elisabeth Andersson arbetar heltid på gården Tuna och ägnar sig även åt annat än fruktodling. Här finns får och höns och en bär- och grönsaksodling samt ett mindre växthus. Hon arbetar även med konsthantverk, snöröjning och viss uthyrning av entreprenadmaskiner tillsammans med sin man.

På gården finns även ett modernt mobilt musteri. Det äger och driver Elisabeth tillsammans med Roger Tiefensee som har äppelodlingar vid sjön Skundern fem mil bort.

Läs mer om gården Tuna och Bettans Gröna Hörn här