Saltanat äppelsort äppelodling framtidens frukt

’Saltanat’, (‘Sultanat’)

’Saltanat’ har uppkommit ur en kärnsådd av ‘Reinette de Buchardt’ vid Kazakh Research Institute of Horticulture and Viticulture, Kazakstan. Har funnits i handeln sedan 1966.

Plockas i mitten av september och kan lagras till februari.
Frukten är stor.
Lämplig för ekologisk odling.
Kan odlas i zon 1–3. Ej testad i kallare zoner men har provats i Lettland med gott resultat.

Trädegenskaper

Blommar medeltidigt.
Starkväxande träd med grova grenar.
Har medelhög avkastning.
Har viss motståndskraft mot skorv och fruktträdskräfta men är mottaglig för fruktmögel.

Fruktegenskaper

Stor valsformig frukt.
Frukten har gröngul bottenfärg och rödstrimmig täckfärg.
Fruktköttet är fast, krispigt, saftigt med söt smak och viss arom som avtar under lagring.
’Saltanat’ har god hållbarhet och kan lagras ca 4–5 månader i vanligt kyllager.