Per Susanna Odén

Per & Susanna Odén

Mellan Tångdala och Svinaberga utanför Kivik, mitt i klassisk fruktodlartrakt på Österlen, ligger Per och Susanna Odéns äppelodling Livsträdgården. Paret köpte gården som sommarställe 2004 och planterade sina första träd 2010. Idag växer här 13.000 fruktträd på tio hektar.

– Marken låg i träda när vi tog över gården efter en äldre herre, och var inte lämpad för annat än fruktträd. Vi ville göra något av den och tog kontakt med organisationen Äppelriket som hjälpte oss att planera inför ekologisk odling. Nu är den både KRAV-certifierad och EU-ekologiskt certifierad, berättar Per Odén.

Trakten här har mager jord som passar bra för fruktodling, dessutom gör närheten till havet att värmen stannar kvar längre på hösten vilket gynnar fruktutvecklingen. I odlingen växer sorter som Discovery, Rubinola, Röd Aroma, Frida och Santana, samt pollineringsträd i form av prydnadsaplar. Här finns även 200 päronträd av sorten Clara Frijs.

Viktigt att välja rätt sorter

– Det är viktigt att välja sorter som är lämpade för ekologisk odling, sorter som är motståndskraftiga mot svamp och insekter. För oss fanns inget annat alternativ än ekologisk odling. Det svåraste är att hålla efter ogräset, vi får inte använda några kemiska eller syntetiska bekämpningsmedel.

Gården har inga stora problem med däggdjur som rådjur och vildsvin, däremot kan hare ta sig in ibland. Planer finns på att utvidga med ytterligare cirka två hektar.

– Äpplena är förhållandevis lätta att sälja, produktionen av ekologiska äpplen i Sverige är lite för liten vilket skapar god efterfrågan och bra priser. Vi säljer till grossister som levererar till Coop, ICA, med flera. Dessutom har vi lite gårdsförsäljning och tillverkar egna äppelprodukter som must, mos och marmelad.

Familjeföretag och hobbyprojekt

Livsträdgården är både ett familjeföretag och ett hobbyprojekt, barn, barnbarn och vänner hoppar in när det behövs. Per Odén är professor i skogsvetenskap vid SLU Alnarp och hustrun Susanna Odén är konstnär och ordnar olika kurser på gården.

– Det roligaste med äppelodlingen är att se det växa, att det blir något av det utan att man påverkar miljön så mycket, avslutar Per Odén.

 

Besök Livsträdgården här