Köpings musteri ekologisk äppelodling

Köpings musteri

Bergs Äppelgård vid Hallstahammar i Västmanland blev Sveriges första kommersiella ekologiska äppelodling när den startade i början av 90-talet. Sedan 2016 drivs den av Lena Ryberg-Ericsson och Anders Ericsson tillsammans med dottern Johanna Ryberg under namnet Köpings musteri.

Paret har ett litet lantbruk med ekologisk spannmål på 35 hektar i Rasgärde som gått i släkten på Anders Ericssons sida i fyra generationer. Trots att all fritid går åt valde familjen att fortsätta med lantbruket.

– Gården är för liten för att vara en produktiv enhet, och det är för dyrt att köpa till mer mark. Gårdar till salu brukar dammsugas upp av stora jordbruk vilket skapar monokultur och brist på biologisk mångfald. Vi var bland de sista mindre gårdarna med våra 30 hektar och kände ett ansvar för att det skulle finnas produktionsenheter kvar i den här storleken, berättar Lena Ryberg-Ericsson. Tanken på att utöka med en fruktodling föddes- 2015-2016 planterades 120 fruktträd på ett halvt hektar i en extensiv odling.

Utökad fruktodling blev en möjlighet att ställa om

När Bergs Äppelgård 20 minuter bort blev till salu kändes det som en möjlighet att ställa om. Äppelgården ligger mitt i spannmålsbältet men eftersom den var trädbevuxen sågs marken som värdelös att köpa för spannmålsodlare. Skiftet var på tio hektar med äpplen, päron och plommon och de ursprungliga ägarna – Göran och Berit Erlandsson – satte de första träden runt 1993.

– Göran och Berit Erlandsson, som drev Norrby plantskola i Berg, köpte marken efter att ha varit på konferens och lyft frågan om KRAV-certifierad odling men fått svaret att det var omöjligt att odla ekologisk frukt, och att odla frukt så långt norrut i Sverige. På sina inköpsrundor i Europa träffade Göran odlare som inte hade råd med bekämpningsmedel och konstgödsel – men det blev skördar ändå.

Idag ägs både Bergs- och Rasgärde Äppelgårdar av Köpings musteri. Musteriet tar emot äpplen för mustning, ordnar must- och ciderprovning och tillverkar egen dryck i ett 20-tal varianter. I det gamla vangslidret finns en gårdsbutik och dryckerna säljs även till restauranger och kaféer.

– Det roligaste är att det är sådan stor variation på smak och doft. Att se gäster och konsumenter få upp ögonen för äpplet, att upptäcka möjligheten att kombinera med mat. Och det är en otrolig stolthetskänsla att framställa dryck av svenska råvaror.

100 olika äppelsorter

Köpings musteri har idag 6.000 äppelträd, 100 päronträd och ett par tusen plommonträd. I odlingarna växer cirka 100 olika äppelsorter, bland annat Fagerö, Åkerö, Signe Tillisch, Råby Rubin, Rödluvan, Rukliva och Filippa.  Men även engelska cidersorter som Dabinett och Yarlington Mill.

– En utmaning är att arbetet är fysiskt tungt, samtidigt som det är för dyrt att köpa in maskiner. När vi tog över Bergs äppelodling hade den av resursbrist varit misskött i tio år och vi möttes av en äppeldjungel. En annan utmaning är att man får lära sig samtidigt som man gör – men webbinarium är inte så dumt!

 

Debattartikel i Expressen

Köpings musteri är ett av alla mindre livsmedelsföretag som stod bakom debattartikeln ”Matjättarna måste hjälpa oss – sälj våra produkter” som publicerades i Expressen den 25 mars.

– Kunskapen om matproduktion håller på att försvinna, vi måste ta tillbaka den. Det behövs ett annat fokus på krismaten, att se resurserna, vad man kan få ut för grödor från en bit mark. I och med corona tror jag att människor börjar förstå, avslutar Lena Ryberg-Ericsson.

Läs mer om köpings musteri här