Ranviks trädgård på Bjärehalvön

Ranviks trädgård

Högt uppe på Bjärehalvön precis utanför Båstad ligger Ranviks trädgård där Henrik Strömblad driver ekologisk fruktodling. Äpplen odlas på åtta hektar och 2012 ställdes odlingen om från konventionell till ekologisk produktion. 

– Anledningen till att jag ställde om till ekologisk odling är dels ett medvetande om vad jag själv vill äta, men även ett intresse av att hitta ett odlingssystem som känns hållbart i längden. Och ja, jag gillar utmaningar!

Henrik Strömblad är tredje generationen fruktodlare på gården och har länge burit tanken att börja odla ekologiskt. Från och med 2015 säljer han certifierad ekologisk frukt enligt EU-standard. Det står 3.000 träd per hektar och i odlingen växer sorter som röd Aroma, Discovery, Ingrid Marie och Pirouette.

– Jag är en aktiv odlare och gör många insatser för att få fram en bra skörd vart år – vi lär oss hela tiden.

Största omställningen till ekologisk odling var jorden

Henrik Strömblad arbetar heltid på Ranviks trädgård och har fyra säsongsanställda. Största omställningen från konventionellt till ekologiskt har varit själva jorden, att få den i balans och göra den så levande som möjligt.

På Ranvik stöttas odlingen med bland annat gröngödsel, kompost, ekologiskt godkänt växtskyddsmedel och biologisk gödsel så att mikro- och makroliv stimuleras.

– Vi skickar iväg jordprov på analys flera gånger under säsongen. Dels för att se hur näringsinnehållet ser ut men även för att titta på jordhälsan. Det utvecklas nya analysmetoder idag som klarar att analysera mikroorganismer – det är superspännande att se om våra åtgärder fått effekt.

– Ogräset tas bort mekaniskt med maskin. Vi klipper, fräser, ångar och täcker. Det är ett litet krig!

Henrik Strömblad använder bland annat feromoner – insekternas egna doftämnen – för att undvika insektsangrepp, och sprutar även med ekologiskt godkända preparat, till exempel bakpulver mot äppleskorv.

Fåglar och nyckelpigor äter skadeinsekter och han skapar miljöer i odlingarna där insektsätarna trivs, till exempel häckar, blomsterremsor och fågelholkar. I odlingen finns även bikupor för att hjälpa till med pollineringen.

EU-ekologisk frukt

– Jag odlar EU-ekologisk frukt och inte med varumärket KRAV, mest för att jag tror vi behöver en samsyn inom EU kring vilka växtskyddsmedel och insatsprodukter vi kan använda. KRAV har ytterligare regler utöver dem som gäller inom EU, något jag tror skulle försvåra produktionen ytterligare för mig.

Henrik Strömblad tycker det är viktigt att han kan konkurrera med samma förutsättningar som i resten av Europa och tror att det bidrar till att utveckla den ekologiska produktionen.

– Är produktionen för liten – och det gäller alla grödor, ekologiska eller inte – finns för få incitament för forskning, produktutveckling och marknad.

Frukten från Ranviks trädgård säljs i huvudsak via grossister till livsmedelsbutiker där du hittar dem i fruktdisken. Den sorteras och packas hos Kattviks fruktodling, en annan odlare på Bjäre.

Minskat svinn med mustning av äpplen

De flesta äpplen som inte kvalificerar in som klass 1, det vill säga högsta kvalitet, sorteras bort och blir till must på Bjärebygdens musteri. Ranvik säljer även klass 2 av hög kvalitet till butik.

– Jag tycker det senare är en viktig synvinkel. Strävar man efter att producera ett estetiskt fulländat äpple ökar svinnet väldigt mycket. Ett ekologiskt äpple, om än med någon liten prick på, har ett helt annat värde – både för naturen och för den som ska äta äpplet.

Det är svårt att producera lika många ton frukt per hektar på en ekoodling, med fokus på hållbarhet, än på en konventionell odling som maximerar skörden.

– Utvecklingen av stordrift och maximering av i stort sett all livsmedelsproduktion idag är egentligen också ett politiskt resultat av att få fram så billig mat som möjligt där djurhälsa och matkvalitet, näringsinnehåll, drabbas.

Personlig utveckling och fler som odlar ekologiskt

I framtiden vill Henrik Strömblad fortsätta utveckla odlingen, sig själv och sitt kunnande.

– Det vore kul om fler vill hoppa på denna typ av odling så vi tillsammans kan driva på utvecklingen i den riktning som känns rätt.

Ekologisk fruktodling är dessutom svårt av flera olika anledningar. Samtidigt är det en riktigt ”go” känsla när man börjar se hur biologin även runt trädet hör ihop med produktionen. Naturen är bra finurlig.

Läs mer om Ranviks trädgård här