Ekologiska Äpplets Dag Quiz - Rätt Svar - Framtidens Frukt
Ekologiska Äpplets Dag 25-27 september 2020

Ekologiska Äpplets Dag Quiz – Rätt Svar

Här nedan kommer rätt svar på quizfrågorna:

Fråga 1:
Hur många kärnor? Fem är ett magiskt tal för äpple. Ordet äpple består av fem bokstäver, en äppelblomma har vanligtvis fem kronblad samt en pistill med fem märkesflikar där pollenkornen gror varvid kärnorna börjar utvecklas. Kärnorna stimulerar sedan fruktutvecklingen och påverkar både fruktens utseende och storlek. Hur många kärnor ska det normalt finnas i ett äpple som är fullständigt pollinerat och befruktat?
Rätt Svar: 10 (Alternativ 3)

Fråga 2:
Hur stor andel? Vårfrost, då temperaturen tillfälligt sjunker under 0°C under vegetationssäsongen, är ett stort problem vid fruktodling eftersom både blomknoppar, utslagna blommor och fruktkart i olika utvecklingsstadium kan skadas. Hur stor andel av äppelblommorna på ett äppelträd i full blomning dödas vid en frost kring -2°C?
Rätt Svar: 10% (Alternativ 2)

Fråga 3:
Var har vårt kulturäpple sitt ursprung? För att bryta knoppvila och kunna blomma behöver äppleträdet en viss mängd kyla under vintern. Äppleträd är därför svåra att odla i tropiska klimat.  Var har vårt kulturäpple sitt ursprung?

Rätt Svar: Centralasien (Alternativ 3)

Fråga 4:
Vilken svampsjukdom? Både frukter och äppelträdets blad drabbas av många olika svampsjukdomar som kan motverkas genom lämpligt sortval och med olika skötselåtgärder. En del svampsjukdomar ger bara ytliga skador medan andra kan göra att frukten ruttnar. Vilken svampsjukdom har gett upphov till de skador som äpplet på bilden har?

Rätt Svar: Skorv (Alternativ 1)

Fråga 5:
På hur stor yta i Sverige odlas äpplen ekologiskt? I Sverige odlas äpple totalt på drygt 1500 ha och produktionen motsvarar ungefär en fjärdedel av alla äpplen som konsumeras. På hur stor yta odlas äpplen ekologiskt?

Rätt Svar: Ca 100 hektar (Alternativ 1)

Fråga 6:
Vad heter insekten? På bilden ser du tydliga symptom av en insekt som kan ställa till stora problem i en äppelodling. Larven gör en grov gång i fruktköttet ända in till kärnhuset. Så småningom lämnar den frukten och övervintrar under stammens bark för att på våren utvecklas till en fjäril. Vad heter insekten?

Rätt Svar: Äpplevecklare (Alternativ 1)

Fråga 7:
Vilken är idag den vanligaste varianten vid biodling i Sverige? Honungsbin är goda pollinatörer för äppleblommor vid varmt och lugnt väder, och kan komplettera de vilda pollinatörerna och säkerställa tillräcklig pollineringen. I Sverige finns fyra olika varianter av honungsbin: Ligustica-bin från Italien, Carnica-bin från Balkanhalvön, Nordiska bin och Buckfast-bin. Vilken är idag den vanligaste varianten vid biodling i Sverige?

Rätt Svar: Buckfast-bin (Alternativ 3)

Fråga 8:
Vilket djurslag producerar gödsel med högst innehåll av kväve? För att upprätthålla näringsbalansen och produktionen av äpple i en fruktodling måste näring tillföras kontinuerligt. Vid ekologisk odling är det inte tillåtet att använda mineralgödselmedel för att tillföra kväve som trädet behöver för sin tillväxt och fruktutveckling. Istället används kvävefixerande baljväxter, olika slag av kompost, naturliga restavfall och naturgödsel. Vilket djurslag producerar gödsel med högst innehåll av kväve?

Rätt Svar: Höna (Alternativ 2)

Fråga 9:
Vilken är den vanligaste äppelsorten som odlas i Sverige? Äpple är en mycket populär frukt och globalt finns fler än 7500 olika äppelsorter. Vilken är den vanligaste äppelsorten som odlas i Sverige?

Rätt Svar: Ingrid Marie (Alternativ 1)

Fråga 10:
Vilken bakterieart? Ny forskning visar att både äpplets skal, fruktkött och kärnhus innehåller miljontals för tarmfloran nyttiga bakterier. Man har också funnit att ekologiska äpplen innehåller en rikare och bättre balanserad bakterieflora, inklusive fler mjölksyrabakterier. Vilken av nedanstående bakteriearter är exempel på hälsobefrämjande mjölksyrabakterier som förekommer hos både växter och människa?

Rätt Svar: Lactobacillus plantarum (Alternativ 1)

Fråga 11:
Vad färgar man en äppelskiva med? För att ett äpple ska kunna lagras under längre tid och samtidigt ha en bra smak måste skörden ske i rätt utvecklingsstadium. När ett äpple mognar brunfärgas kärnan och stärkelse omvandlas successivt till socker. Stärkelseomvandlingen kan enkelt följas genom att en äppelskiva färgas in med:

Rätt Svar: Jod (Alternativ 2)

Fråga 12:
Vilken enhet? Förhållandet mellan socker och syra påverkar också mycket äpplets smak. För att följa sockerackumuleringen i äpplet använder fruktodlaren en refraktometer. Det är ett enkelt mätinstrument på vilken man placerar en droppe fruktjuice och sedan avläser resultatet. I vilken enhet presenteras då vanligtvis sockerinnehållet?

Rätt Svar: °Brix (Alternativ 1)

Fråga 13:
Vad mäter detta instrument? Bilden visar en penetrometer. Det är ett instrument som odlaren använder för att
bedöma äpplets:

Rätt Svar: Fasthet (Alternativ 1)

Fråga 14:
Vad äter nyckelpigan? Vid ekologisk äppelodling arbetar odlaren med att gynna de naturliga nyttodjuren genom att skapa en stor mångfald av blommande växter, och genom att sätta upp fågelholkar mm. Ett viktigt nyttodjur är nyckelpigan. Vad äter nyckelpigan?

Rätt Svar: Bladlöss (Alternativ 1)

 

 

Helgen den 25-27:e september firade vi ekologiska äpplets dag, man kunde då besöka ekologiska gårdar och caféer runt om i landet. 

De här dagarna kunde man bland annat köpa äpplen, must, cider och äta goda maträtter med äpplen i. Man kunde även göra andra roliga aktiviteter såsom en digital tipsrunda och på vissa gårdar var det pop-up café.

I vårt program ingick bland annat följande, dock kan det skilja sig lite från gård till gård:

  • Digital tipsrunda – delta och få en chans att vinna fina priser
  • Köp ekologiska äpplen
  • Prova nya äppelsorter
  • Provsmakning och försäljning av olika maträtter med äpplen i
  • Köp must och cider
  • Roliga aktiviteter för hela familjen

Deltagare 2020:

Säkerhet

För att följa regler kring Covid-19 så släppte man vid varje gård att in ett visst antal
besökare åt gången och tipsrundan gick på ett sådant sätt att man inte behöver gå nära andra.

Samarbetspartners

Organic Sweden   Ekologiska lantbrukarna

Scroll to Top